Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W tym roku dnia 20 listopada przypada trzydziesta rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument , gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa-między innymi prawo do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa, życia w pokoju, zabawy, wyrażania własnych poglądów… W naszej szkole uczciliśmy ten wyjątkowy dzień ubierając się na niebiesko i biorąc udział w apelu.