MegaMisja – Szanowny Panie Psotniku, czyli jak się zwracać do różnych osób?

Podczas zajęć dzieci uczyły się odróżniać komunikaty formalne i nieformalne. Służyła temu zabawa z taśmą malarską – „tzw. magiczna linia”. Poznali dwa pojęcia „nadawca” i „odbiorca”.  Uczniowie ćwiczyli również formułowanie komunikatów za pomocą różnych środków wyrazu. Po zajęciach wiedzieli, że można się komunikować nie tylko słowami, a także gestem , obrazem czy dźwiękiem.

Sylwia Rosikoń