MegaMisja – Cyfrowa pocztówka od Julki i Kuby

Tym razem podczas MegaMisji uczniowie zajęli się próbami przetwarzania treści medialnych/cyfrowych takich jak zdjęcia, grafika, film, dźwięk. Zdobyli pierwsze edytorskie i graficzne doświadczenia. Sami tworzyli cyfrowe pocztówki i pracowali nad nimi w parach. Dodawali różne informacje w prostych programach.

Sylwia Rosikoń