MegaMisja – Bliźniaki zapraszają do przyjaznego kina

W ramach programu MegaMisja udało się nam przeprowadzić bardzo ciekawą lekcję dotyczącą tego, z jakimi ograniczeniami w dostępie do kultury i informacji mogą się zetknąć osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Uczniowie podawali wiele przykładów z własnego otoczenia, znają osoby niepełnosprawne  i wiedzą o trudnościach w ich codziennym życiu.  Dzięki pomysłom dzieci udało się zaprojektować kolorami wymarzone kino, dostępne dla każdego. 

Sylwia Rosikoń