MegaMisja – Akcja – komunikacja, czyli na ratunek Psotnikowi

Przed zajęciami zostały przygotowane 3 zestawy 4 kopert do zadania grupowego oraz karty – tabliczki. Koperty zawierały pocięte wyrazy do ułożenia (witamy się, przekazujemy informację, pozdrawiamy, podpisujemy). Celem zajęć było nabycie wiedzy o podstawowych zasadach komunikacji bezpośredniej, przez telefon, sms i e- mail oraz jak zastosować te zasady w praktyce. Zajęcia wyszły świetnie. Dzieciaki wiedziały jaka jest różnica między rozmową, pisaniem smsa i e – maila do osoby dorosłej (np. nauczyciela), rodziców czy rówieśników. Podawały swoje własne przykłady. Wesoło się bawiły odgrywając scenki 🙂 Należało cały czas pilnować kto wychodzi do tablicy czy odpowiada, bo tylu było chętnych… Także przy grupowym naradzaniu się przy pytaniach od nauczyciela nie zawsze grupa mogła udzielić jednoznacznej odpowiedzi, tak trudno było im zdecydować jaką dać odpowiedź – TAK lub NIE 🙂