Listopadowa zaduma

Listopadowa zaduma

Temat przemijania stary jak świat… Dzień – noc; lato – zima, rodzisz się – umierasz…
1 listopada, towarzysząca tej dacie Uroczystość Wszystkich Świętych jest dobrą okazją do refleksji nad darem życia, jego wartości, ale też nieuchronności jego obumierania. Jednocześnie Kościół ukazuje nam w doczesnym życiu świętych, cel i wartość naszej pielgrzymki do wieczności. Dzień Zaduszny jest pewną przestrogą, by nie zwlekać z zadbaniem o kondycję naszej duszy – relacji z Bogiem i bliźnimi.
Aktorzy z klas V – VII, pod kierunkiem ks. Grzegorza Słabego i Pani Anetty Jurek, z wielką pasją przedstawili Gronu Pedagogicznemu i Braci Uczniowskiej SPSK w Kłobucku miniaturę muzyczno – wokalną dotykającą tematyki celu naszego życia. Wybranym refleksjom, wierszom, wspomnieniom towarzyszyła muzyka Zbigniew Preisnera. Scenografia wzbogacona o efekty specjalne w postaci kopcących zniczy, a także ułożonych jesiennych kolorowych liści przeniosły widzów myślami na niejedną w zapadłą w pamięć nekropolii. Postaci młodej dziewczyny, wspominającej nagłe odejście kolegi, chłopaka mówiącego o śmierci taty, a także anioła, zachęcającego do modlitwy za zmarłych przypomniały o konieczności troski o jakość naszego życia. Gromkie oklaski widowni były nagrodą za mistrzowski występ naszych aktorów. Jest to dobrą zachętą dla pozostałych uczniów do rozwijania swoich talentów.