Konkursy

Story Cubes – drugie losowanie

Weź udział w Gminnym Konkursie Literackim Story Cubes . Kości zostały rzucone …pod patronatem Burmistrza Kłobucka i Gazety Kłobuckiej.
Na podstawie wylosowanych kostek stwórz Swoją opowieść, daj się ponieść wyobraźni ! Tym razem kości zostały rzucone przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku Inspektora Tomasza Górkę. To już drugie wskazówki w trwającym konkursie.
Przypominamy: Rozpocznij od „Wszystko zaczęło się od…” i opowiedz historię, która będzie powiązana ze wszystkimi obrazkami na kostkach. Nie ma złych odpowiedzi, celem jest to, by obrazki zainspirowały Twoją wyobraźnię.
Za tydzień poznamy ostatnie konkursowe wskazówki… A kto weźmie sprawy w swoje ręce??? Szukajcie informacji w Gazecie Kłobuckiej, na stronie i Facebooku szkoły.
Zachęcamy do udziału i życzymy weny 🙂
Organizatorzy
PSP SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku

 


Gminny Konkurs Literacki Story Cubes
Kości zostały rzucone …
Regulamin

Organizator Konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Kłobucku.

Patronat: Gazeta Kłobucka, Burmistrz Kłobucka

Cele Konkursu:
1. Zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
3. Promocja czytelnictwa.

Forma: opowiadanie.

Adresat Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Kłobuck.

Regulamin
1. Organizatorem jest: PSP SPSK im. św. Dominika Savio w Kłobucku.
2. W konkursie udział biorą: dzieci, uczniowie szkół, dorośli, w następujących kategoriach:
–  I klasy I-III
– II klasy IV-VII
– III młodzież – oddziały gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
– IV dorośli.
3. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, czyli stworzenie własnej opowieści zgodnie z poniższymi wytycznymi.
4. Uczestnik może być autorem tylko jednego opowiadania.
5. Szkoła/ placówka może nadesłać dowolną ilość prac.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych opowiadań.
A. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z zasadami gry: Rozpocznij od „Wszystko zaczęło się od…” i opowiedz historię, która będzie powiązana ze wszystkimi obrazkami na kostkach. Nie ma złych odpowiedzi, celem jest to, by obrazki zainspirowały wyobraźnię uczestnika.

B. 3 kostki będą losowane co tydzień przez 3 kolejne tygodnie przez osoby wskazane przez organizatora.. Informacje będą umieszczane na stronie szkoły i Facebooku szkoły i na łamach Gazety Kłobuckiej w następujących terminach:

  • 9 marca 2018r.
  • 16 marca 2018r.
  • 23 marca 2018 r.

C. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu odpowiada kolejności, w której zostaną one wylosowane. Pierwsza część opowiadania – 3 kostki z pierwszego tygodnia, druga część pracy- 3 kostki z drugiego tygodnia, ostatnia część pracy- 3 kostki z ostatniego tygodnia.

D. Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie.

E. Teksty mogą być napisane odręcznie lub komputerowo. Każde opowiadanie powinno zawierać tytuł oraz podpis autora, jego wiek (kategorię) oraz podpis nauczyciela i nazwę szkoły ( w przypadku uczniów), adres zamieszkania i numer telefonu ( w przypadku IV kategorii).

F. Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 300 słów (w tym spójniki). Prace z większą liczbą słów będą dyskwalifikowane.

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń:

Opowiadania należy wysłać do 30 marca 2018 roku pod wskazany adres – liczy się data stempla pocztowego:

PSP SPSK im. św. Dominika Savio
Ul. Witosa 21
42-100 Kłobuck
lub na pocztę elektroniczną na adres:
klobuck@spsk.info.pl

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 13 kwietnia 2018r. Organizator skontaktuje się z laureatami i poinformuje o uroczystym podsumowaniu konkursu.

Wybór zwycięskich opowiadań przez jury.
1. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi opowiadaniami i wybierze najlepsze z każdej kategorii.
2. Zwycięskie opowiadania zostaną wskazane na stronie szkoły klobuck.spsk.info.pl oraz w Gazecie Kłobuckiej

Nagrody:
Autorzy zwycięskich opowiadań otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace nie będą zwracane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 Powodzenia

 


XVI Miejsko Gminne Grand – Prix Kłobucka

15 i 16 lutego uczniowie klas III – VII SP wzięli udział w zawodach tenisa stołowego. Było to XVI Miejsko Gminne Grand – Prix Kłobucka. Zawody rozegrały się w następujących kategoriach: skrzaty, żacy, młodzicy, kadeci. Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Szczepaniak, Franciszek Bola, Patryk Meslik, Cezary Kupczyk, Mateusz Buła, Filip Wypych, Kacper Markiewicz, Kacper Sieja, Michał Szczepaniak, Dawid Pęcherz, Krystian Kajdana, Igor Kiciński.  Uczniowie po rozegraniu wielu meczy zajęli następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:

  • Kamil Szczepaniak – III miejsce
  • Mateusz Buła – II miejsce
  • Kacper Markiewicz – III miejsce

Gratulacje dla wszystkich zawodników turnieju !

XVI Miejsko - Gminne Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym


Bezpieczne ferie

Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Czas odpoczynku, zabawy i realizacji swoich zainteresowań, na które w czasie wytężonej nauki brakuje czasu. By właściwie, odpowiedzialnie, a przede wszystkim bezpiecznie spędzić ten czas w naszej szkole został zorganizowany konkurs pt. „Bezpieczne zabawy zimowe”. Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim. Organizatorki konkursu p. A. Paturej oraz p. J. Patocka postanowiły kształtować wśród uczniów właściwe postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu. Konkurs ten miał również uświadomić dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, szczególnie związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi oraz w kontaktach z osobami obcymi, a także wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności prawidłowego zachowania się podczas ich wystąpienia. Konkurs bardzo pobudził wyobraźnię dzieci. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tematem. Prace plastyczne były ciekawe i oryginalne, a tematyka bezpiecznego i zdrowego wypoczynku została ujęta w każdej pracy.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I MIEJSCE  – EMILIA ZYCH
II MIEJSCE –  ANASTAZJA ZAJĄC
III MIEJSCE –  OLIWIA GRZEŚCZAK
WYRÓŻNIENIA: KAMILA WILK, KAMIL SZCZEPANIAK, KAMIL HARTMAN

 


Wręczyckie Jasełka 2018

18 stycznia grupa teatralna „Synestezja wrażeń” wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Teatralnych ” Wręczyckie Jasełka 2018″ Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość. Zaprezentowała przedstawienie ” Jasełka z Małym Księciem”, z przesłaniem o najpiękniejszym darze ofiarowanym nam przez nowonarodzonego Jezusa- miłości. Ta uniwersalna prawda obala mit o pozornym bogactwie człowieka…nic bowiem bez miłości do drugiego człowieka na tym świecie nie ma sensu… Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych młodych aktorów udało nam się zdobyć III miejsce w kategorii szkół podstawowych. W całym przeglądzie brało udział 49 zespołów, ponad 2000 aktorów. To nasz ogromny, wspólny, kolejny sukces!


Moja choinka jest najpiękniejsza

Uczeń klasy pierwszej Kamil Hartman wziął udział w konkursie „Moja choinka jest najpiękniejsza” organizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku i zdobył wyróżnienie. Gratulujemy!


Konkursy bożonarodzeniowe

Rodzinna ozdoba świąteczna:
Wyróżnienia:
Rodzina Kulisińskich
Rodzina Mielczarków
Rodzina Syrków
Rodzina Zająców
Organizatorzy: SU szkoły i Przedszkole

Najładniej udekorowana sala lekcyjna: klasa IV, sala nr 11. Nagroda : Voucher na bezcenny tydzień bez prac domowych , kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. Do wykorzystania w dowolnym terminie. Ważny do 22 czerwca 2018 r. Organizator: SU szkoły.

Szczególne podziękowania dla pani A. Rycharskiej i firmy Aleksandra , za pomoc w przygotowaniach świątecznych, okazane wsparcie i życzliwość.


Konkurs na Najpiękniejszą Piernikową Ozdobę Świąteczną

Dnia 20 grudnia swój wielki finał miał Konkurs na Najpiękniejszą Piernikową Ozdobę Świąteczną. Przybyli do nas liczni goście ze szkół w Białej, Kamyka, Kłobucka. Na wstępie posłuchaliśmy legendy o toruńskich piernikach, dzieci zaśpiewały piernikową piosenkę. Pani Dyrektor Agnieszka Nabiałek wręczyła zwycięzcom Konkursu przepiękne nagrody.