Konkurs piernikowy-anioł z piernika

KONKURS

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PIERNIKOWĄ

OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ-PIERNIKOWY ANIOŁ

  1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Dominika Savio

w Kłobucku.

  1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkole

-klasy 1-3

-klasy 4-8

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie świątecznej ozdoby z piernika-anioła. Piernikowy anioł powinien być wykonany własnoręcznie, z pomocą osoby dorosłej (a nie gotowy ze sklepu). Ozdoba może mieć dowolny kształt, formę, rozmiar. Może być udekorowana według pomysłu twórcy, na przykład lukrem, koralikami, nasionami, ozdobami spożywczymi, przyprawami, tasiemkami, itp.

Oceniane będą: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność i estetyka, wykonanej ozdoby.

  1. Na adres mailowy Organizatora (klobuck.spsk@op.pl) należy wysłać dwa zdjęcia-jedno przedstawiające udział dziecka w pracy nad wypiekiem, drugie-samego wypieku. Zdjęcie wypieku powinno być wyraźne, jak najlepiej ukazujące szczegóły dekoracji. Do zdjęć konkursowych należy dołączyć zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia (lub kartę w formie załącznika pdf). Termin wysyłania zdjęć konkursowych: 18 grudnia 2020. O terminie i sposobie odbioru nagród poinformujemy laureatów konkursu telefonicznie.

  2. Opiekun konkursu: Agnieszka Kuzior

Dodatkowe informacje pod numerem: 795 132 527

——————————————————————————————————————————————————————

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………….

Klasa i szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………

Opiekun………………………………………………………………………………………………… ……………………………

Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika )

przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK im. św. D. Savio w Kłobucku zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz. zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. D. Savio w Kłobucku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. * Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

* Akceptuję regulamin konkursu.

.………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego