Kłobucki Capstrzyk

10 listopada 2018 r. odbył się tradycyjnie KŁOBUCKI CAPSTRZYK, czyli uroczysty, wieczorny przemarsz ulicami miasta w przeddzień ważnej uroczystości. Nie mogło nas, oczywiście zabraknąć ! Reprezentacja szkoły – pani Dyrektor, uczniowie klasy 6  i 7 ,  opiekun pocztu sztandarowego i delegacja Rodziców,  brała udział w tym doniosłym wydarzeniu.  O 16.00 zebraliśmy się wraz ze społecznością gminy pod pomnikiem Jana Długosza, następnie odbył się przemarsz ulicami miasta i złożenie kwiatów  pod:  płytą Józefa Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, pomnikiem Matki Polki, pomnikiem Władysława Sebyły. Część oficjalna zakończyła się apelem pamięci.

Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM, którzy uczestniczyli w obchodach tak WAŻNEGO dla nas, POLAKÓW,  ŚWIĘTA.  Szczególne podziękowania dla pana KONRADA WOSZCZYŃSKIEGO za pełnienie funkcji szkolnego fotografa.

Joanna Ściebura