Jan Paweł II przyjacielem dzieci-konkurs dla Przedszkolaków

 • Cele konkurs

Uczczenie 100- lecia urodzin naszego Papieża Jana Pawła II, rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i jego kreatywności, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Wspieranie działań twórczych dzieci

 • Regulamin konkursu:
 • 1) Organizator konkursu:
 • Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Dominika Savio w Kłobucku.
 • Osoby odpowiedzialne: M. Wicińska; M. Pelikan; K. Bugaj.
 • 2) Warunki uczestnictwa:
 • W konkursie uczestniczą dzieci z naszego Oddziału przedszkolnego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
  • Format pracy: A4 papier techniczny – brystol
  • Technika plastyczna – DOWOLNA
  • Praca indywidualna
  • Każda praca powinna zawierać opis :

  temat pracy: ,, Jan Paweł II – przyjacielem dzieci”, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka

  • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnych technik plastycznych
  • Prace oceniane będą przez osoby odpowiedzilane za konkurs: M. Wicińska; M. Pelikan, K. Bugaj wraz z Dyrekcją
  • Zdjęcia prac należy przesłać na maile wychowawców grup: marlena.pelikan@wp.pl, marlena.wicinska@vp.pl do 15.05.2020r.
  • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody po powrocie do Oddziału przedszkolnego
  • Uczestnik konkursu oraz rodzic /opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatorów konkursu.

  Uwaga, prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie !

  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków!!!