Innowacja! Gra planszowa na języku polskim!

Uczniowie klasy 8 w celu podsumowania pracy z lekturą „ Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego przygotowali (własnoręcznie) gry planszowe. Zadaniem uczniów była praca – w przydzielonej przez nauczyciela –  grupie. Każda z grup miała na celu wykonanie planszy do swojej gry, nadanie jej nazwy (w oparciu o treść książki) i opracowanie instrukcji wraz z legendą. Ponadto uczniowie mieli za zadanie  samodzielnie wykonać pionki i kostkę do swojej gry. Każda grupa miała okazję na koniec zagrać w grę stworzoną przez innych i sprawdzić swoją wiedzę  na temat bohaterów lektury, ale  i jej autora. Wszyscy byli bardzo  zadowoleni z takiej lekcji, gdyż jest to niebanalny sposób powtarzania treści lektur, który poza poszerzeniem wiedzy uczy aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdrowej rywalizacji oraz współpracy. Pomysły były przednie !!! Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią zaskoczyć nauczyciela i kolegów z klasy.