Informacja-plan zajęć

W celu zapewnienia łatwiejszej organizacji nauczania w domu zostały utworzone plany zajęć, które znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Zadania dla uczniów/Dostęp do przedmiotów. Zgodnie z planem nauczyciele będą zamieszczać materiały dla uczniów.

Uczniowie klasy 8 w dniach 30.03., 31.03., 01.04. przystąpią do próbnych egzaminów ósmoklasisty. Szczegółowe informacje podadzą wychowawcy.