II Dni Autyzmu

26 kwietnia 2019 nasza szkoła już po raz drugi włączyła się w globalne działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat osób ze spektrum autyzmu. W tym roku towarzyszącym nam hasłem był „Autyzm. Wiem, rozumiem, pomagam.”
Spotkanie miało charakter warsztatowy oraz sportowy, w formie Niebieskich Igrzysk.
Naszym celem było wzbudzenie ciekawości oraz sprowokowanie uczniów do rozmów na temat autyzmu – pomoc w zrozumieniu problemów i trudności w rozumieniu świata ich rówieśników. Poprzez nasze działania dążymy do wyeliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminacji, nadużyć i izolacji, jakimi nierzadko dotknięci są ludzie z autyzmem i ich najbliżsi.

 

Dziękujemy  Burmistrzowi Kłobucka p. Jerzemu Zakrzewskiemu oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich za objęcie patronatem tego ważnego wydarzenia.

Sylwia Strzelczyk – Bola