Finał „Gotowi do Startu Start!”

Uczniowie klasy IV i V wyruszyli…. i dowieźli piłeczkę do bramki. Wykorzystali do tego sparowane ze sobą łaziki z Lego We Do 2.0. Zadanie nie było łatwe. Dodatkowo łaziki sterowane przez uczniów musiały pokonać przeszkody ustawionej na drodze do bramki.
Realizacją projektu Meet and Code, Gotowi? Do Startu Start! miała miejsce w naszej szkole 19.10.2018. Uczniowie w pierwszej części zadania zbudowali łaziki. W drugiej części sparowali je i zaprogramowali. Łaziki zaprogramowane i sterowane przez dwuosobowe drużyny wioząc piłeczkę umieszczały ja w bramce. W zawodach wzięło udział 6 drużyn.
Działania w drużynie dwuosobowej pokazały, że tylko zgodnie współpracując można osiągnąć cel.
Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zapałem wzięli udział w projekcie. Dla jednych było ono możliwością pogłębiana wiedzy w programowaniu dla innych nauką programowania. Dla wszystkich była to świetna zabawa.

Anna Garus