Finał akcji Święty Mikołaj na Kresach

Święty Mikołaj na Kresach

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Przyjaciołom, którzy wsparli akcję charytatywną Święty Mikołaj na Kresach, której organizatorem było Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. W tym roku zbieraliśmy słodycze oraz przybory szkolne. Święty Mikołaj przekaże je w grudniu dzieciom i rodzinom z polskich szkół na Litwie, Ukrainie i Białorusi.