Dziękujemy za pomoc dla Agatki

Nasza szkoła włączyła się do zbiórki pieniędzy na leczenie 7-letniej Agatki Kuberskiej, która walczy ze złośliwym nowotworem mózgu. Dochód z tegorocznego kiermaszu świątecznego w całości przeznaczyliśmy na ten szczytny cel. Pragniemy podziękować rodzicom naszych uczniów za hojność podczas zakupów na kiermaszu, dzieciom za przygotowanie przepięknych prac na kiermasz, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłobucku za przekazanie ozdób świątecznych do sprzedaży. Pani Dyrektor Agnieszka Nabiałek, w imieniu społeczności szkolnej, dokonała wpłaty na kwotę 1347 złotych na konto Fundacji pozyskującej środki na leczenie dziewczynki. Dziękujemy za okazane serce i pomoc.