Droga Krzyżowa

Szczególnym akcentem okresu Wielkiego Postu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Każdy z nas ma tę swoją ulubioną, bliską sercu – w świątyni, może gdzieś w plenerze, przemierzaną dróżkami, i czy odmawianą w ciszy serca.
28 marca wspólnota naszej Szkoły – brać uczniowska i nauczyciele przeżyli modlitewne pójście za krzyżem Jezusa. Treść rozważań a także prezentacja multimedialna stacji Drogi pędzla Mistrza Jerzego Dudy – Gracza dodały na czas kończącego się czasu pokuty dodatkowy walor naszego zawierzenia Panu Bogu. Recytatorzy tekstów rozmyślań przygotowani przez Panią Annę Paturej i ks. Grzegorza Słabego z wielkim skupieniem i profesjonalizmem stworzyli niezapomniany klimat wzruszenia i modlitewnej zadumy. Święta Wielkanocy, które tuż tuż, niech będą naszym spotkaniem ze Zmartwychwstałym a także czasem odpoczynku, nabrania sił do dalszej pracy i nauki.

Ks. Grzegorz Słaby