Decyzja o zamknięciu szkoły i oddziału przedszkolnego

UWAGA !!!

W związku z Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół w czwartek oraz piątek w godz. 8:00-15:00 w Szkole oraz Oddziale Przedszkolnym będą się odbywać jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szkoła w tym dniu nie zapewnia dowozu i odwozu uczniów oraz posiłków.
Od poniedziałku 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. Szkoła będzie zamknięta na okres dwóch tygodni, bądź do odwołania. Informacje dotyczące dalszych decyzji będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie szkoły.