Czytamy i radość z tego mamy

Zeszły tydzień minął nam pod hasłem „Czytamy i radość z tego mamy”. Oczywiście czytaliśmy, ale z racji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania- czytaliśmy głośno. Głównym celem akcji było promowanie czytelnictwa i zachęcanie do głośnego częstego czytania                      i obcowania z książką. Chyba nikogo przecież  nie trzeba przekonywać jak wiele korzyści płynie z głośnego czytania. To przecież ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania, rozwijanie wyobraźni, a także dalsze budowanie bogatego języka.

Wychowawcy klas starli się znaleźć czas na to przyjemne zajęcie- odbyły się również zajęcia praktyczne. Uczniowie mogli również zaprezentować swoją ulubioną książkę  i porozmawiać o ważnych sprawach.

Taki sposób zachęcenia do czytania spotkał się z uznaniem dzieci i młodzieży. Uczniowie chętnie brali udział w rozmowach i z zainteresowaniem wysłuchali zaproponowanych fragmentów  literatury.  Przecież, jak powiedziała Wisława Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.