Akademia Małego Strażaka

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek…”-hasło przyświecające wszystkim strażakom, którzy już niedługo, bo 4 maja, będą obchodzili dzień swojego patrona, świętego Floriana… Z tej okazji zapraszamy do Akademii Małego Strażaka-będzie to cykl zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci z klas 0-3 z placówek z powiatu kłobuckiego. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w maju i czerwcu. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie osobiście, lub telefonicznie do 27 kwietnia 2022 r. W ramach zgłoszenia można również wysłać na maila szkoły klobuck.spsk@op.pl pracę plastyczną o tematyce związanej ze strażą pożarną.

W ramach zajęć przewidujemy między innymi:

-zajęcia w terenie, gry, zabawy, zawody,

-zajęcia z pierwszej pomocy,

-spotkanie ze strażakami,

-wyjazd do placówki straży pożarnej,

-zdobywanie wiedzy o własnym regionie i historii pożarnictwa,

-konkursy z nagrodami,

-zdobywanie sprawności i odznak,

-zapoznanie ze strażackim umundurowaniem oraz musztrą.