100 rocznica Bitwy Warszawskiej-konkurs

Zapraszam wszystkich uczniów Naszej Szkoły do udziału w konkursie organizowanym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej pt.

„100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie”

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów na temat historii i tradycji oręża polskiego oraz wyłonienie najlepszych prac, w następujących kategoriach:

  • plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) przeznaczona dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych;
  • graficzno-literacka (plakat lub wiersz) przeznaczona dla uczniów, klas 5-8 szkół podstawowych;

Prace wraz kartą zgłoszenia  należy składać w sekretariacie szkoły przy  ul. Witosa 21  do 13 lipca 2020r.

Opiekunem konkursu jest p. Anna Paturej (na wszelkie zapytania odpowiem telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny)

 

ZASADY ORAZ OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT WYKONANIA PRACY KL. 1-8 SP

 

Uczniowie klas 1-4 SP

               Praca plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) musi spełniać następujące kryteria:

  • być niepowtarzalna i oryginalna, tzn. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia
    4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);
  • może być wykonana w dowolnej technice, nie ma wymagań co do stylu, kolorów i rodzaju czcionki;
  • kartka pocztowa powinna być sporządzona na arkuszu o maksymalnym formacie A4;
  • lapbook powinien być wykonany jako teczka lub większa kartka
    z możliwością składania (o formacie minimum A3) w formie rysunków, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów, które przedstawiają wybrane treści.

 

Uczniowie klas 5-8 SP

            Praca graficzno-literacka (plakat lub wiersz) musi spełniać następujące kryteria:
1) być niepowtarzalna i oryginalna, tzn. musi stanowić przejaw działalnościtwórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);

2) plakat powinien zostać wykonany w maksymalnym formacie A0;

3) wiersz nie powinien przekroczyć 2 stron formatu A4 (na jednej
stronie maksymalnie 1800 znaków ze spacjami);

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej MON: www.wojsko-polskie.pl