100 – LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH

100 – LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Objawienia fatimskie są ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim. Związane jest to nie tylko z ich znaczeniem dla wielu ludzi, czy szerokim upowszechnieniem na świecie, ale także z jego ścisłym związkiem z przesłaniem Ewangelii, głębią, przeżywanie wiary przez wielu katolików oraz proroczym zasięgiem swoich wezwań. Kościół potwierdził, iż objawienia fatimskie są wiarygodne i zasługują na urzeczywistnianie w życiu chrześcijan.

W związku z tak doniosłą rocznicą w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs dotyczący Objawień Fatimskich przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych. Konkurs został podzielony na dwie kategorie:
* plastyczny dla uczniów klas I-III
* wiedzy dla uczniów klas IV-VI
23 maja 2017r. przedstawiciele szkół wraz ze swoimi opiekunami przybyli do Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Dominika Savio w Kłobucku. Po rozwiązaniu i sprawdzeniu testów komisja ogłosiła wyniki, zaś p. Dyrektor Beata Sadowska-Kościołek wręczyła nagrody:
I miejsce otrzymała Weronika Nykiś (SP2 w Kłobucku)
II miejsce Oliwier Spałek (SP1 w Kłobucku)
III miejsce Michał Warzycha (SP1 w Kłobucku)
Również tego samego dnia powołana komisja oceniła i ogłosiła wyniki konkursu plastycznego, w którym:
I miejsce otrzymali: Kamil Kilan i Matylda Szymczyńska (SP2 w Kłobucku)
II miejsce Oliwia Ściebura (SP w Kamyku)
III miejsce Maja Stępień (SP1 w Kłobucku)
Wiedza uczniów oraz pomysłowo wykonane prace plastyczne udowodniły, że temat Objawień Fatimskich choć trudny jest znany uczniom. Wszystkim więc biorącym udział wręczono nagrody pocieszenia. Konkurs przygotowały i zorganizowały panie Anna Paturej i Anetta Jurek.